Партнеры

 
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує безвідмовну роботу Товару, поставленого на умовах, викладених в Договорі, при дотриманні Замовником умов і правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації, зазначених в експлуатаційній документації протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту підписання Витратною накладної на Товар, але не більше 1000 годин роботи протягом гарантійного терміну.
Якщо протягом гарантійного періоду в Товарі будуть виявлені дефекти через неякісну виготовлення (неякісного складання) або застосування неякісних конструкційних матеріалів, а також інших прихованих дефектів (недоліків, несправностей) ПОСТАЧАЛЬНИК за свій рахунок і зі своїх матеріалів проводить ремонт, заміну дефектних частин новими.
Якщо в період гарантійного періоду будуть виявлені недоліки, обумовлені неналежною якістю Товару, то гарантійний строк продовжується на період, протягом якого нормальна експлуатації Товару була неможлива через що виникли недоліків і на період робіт по їх усуненню. Усунення недоліків проводиться ПОСТАЧАЛЬНИКОМ за свій рахунок.
А) Виріб не підлягає безкоштовному гарантійному ремонту в наступних випадках:
- при проведенні робіт по введенню обладнання в експлуатацію організаціями, які не є сторонами цього договору;
- при пошкодженні вироби, що виникли в результаті природних катаклізмів, неправильної або недбалої транспортування, недотримання правил експлуатації, механічному або хімічному впливі, застосуванні неякісних або невідповідних зазначеним в супровідній документації експлуатаційних матеріалів ЗАМОВНИКОМ;
- при погіршенні технічних характеристик обладнання, який став наслідком його зносу через застосування неякісних або невідповідних зазначеним в супровідній документації паливно-мастильних матеріалів, а також експлуатації понад норми, зазначених в експлуатаційних документах, використання не за призначенням, несвоєчасного або неякісного обслуговування, не залежно від кількості відпрацьованих годин або терміну служби поставленого Товару;
- в разі внесення в конструкцію Товару змін або доробок ЗАМОВНИКОМ, а також використання ним вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених в супровідній документації;
- при порушенні ЗАМОВНИКОМ заводських регулювань.
Б) Гарантія не поширюється на витратні матеріали:
- запобіжники;
- фільтруючі елементи (повітряні, паливні, масляні);
-свічки запалювання;
- робочі рідини;
-акумуляторні батареї.
Наявність дефектів (недоліків, несправностей) при експлуатації поставленого на умовах, обумовлених в Договорі Товару, терміни їх усунення встановлюються і фіксуються двостороннім Актом.
У разі виникнення спірних питань, пов'язаних з необхідністю проведення безкоштовного гарантійного ремонту, Сторони мають право звернутися до незалежного технічного експерта, для вирішення спірного питання. Якщо за висновком експерта недоліки або пошкодження виникли з підстав, передбачених у пунктах «А» або «Б», справжнього Гарантійного зобов'язання, послуги експерта оплачує Замовник. У всіх інших випадках послуги експерта оплачує ПОСТАЧАЛЬНИК.
 
 
Уважаемые партнеры и покупатели!
 
 
Всвязи с участившимися случаями приобретения дизельгенераторов без сервисного обслуживания уполномоченными компаниями наше предприятие устанавливает следующие ограничения на действие гарантийных обязательств:
  • Дизельгенератор не считается взятым на гарантийное обслуживание без заключения договора с уполномоченной производителем организацией.
  • В течении года даже при условии отстутствия наработки необходимо провести ТО 250 ч.
  • Приобретение и использование масла и фильтров согласно спецификации и рекомендаций завода-изготовителя.
При несоблюдении вышеуказанных условий дизельгенераторная установка снимается с гарантийного обслуживания.
 
Данная информация имеет юридическую силу публичного заявленияю
 

За дополнительной информацией обращайтесь по тел.:

+38 (050) 405 1001                  ks@rost.in.ua